MUNKABIZTONSÁG

Ízelítő képzési programjainkból:

Egyedi igényekkel keressen minket!

Veszélyfelismerés, veszélyek kezelése

A veszélyek felismerésének alapjai. Képzés olyan vezetőknek és alkalmazottaknak, akik felelősek a veszélyek feltárásáért, kontrollálásáért, a kockázatértékelés akcióinak megvalósításáért.

Tartalom:

 • a veszélyek felismerése
 • a veszélyes helyzetek megszüntetése
 • korrektív és preventív intézkedések
 • a biztonságos munkakörnyezet monitorozása, fenntartása, a teljesítmény mérése
 • gyakorlat a munkahelyeken

Javasolt időtartam: 4 óra

Az EHS Menedzsment módszertanának áttekintése

Hogyan építsünk sikeres munkabiztonsági menedzsment rendszert? Rövid képzés olyan vezetőknek és alkalmazottaknak, akik a munkabiztonsági rendszer bevezetésért, működtetéséért, a biztonságos munkakörnyezet fenntartásáért felelősek. Ezen a képzésen a munkabiztonság módszertanának, filozófiájának, logikájának alapjait sajátíthatják el a részvevők, illetve felfrissíthetik ismereteiket.

Tartalom:

 • a dolgozók meggyőzése és a hatékony kommunikáció eszközei
 • a veszélyek megelőzésének, feltárásának eszközei
 • kockázatok felmérése és értékelése, a kockázatértékelés kezelése

Javasolt időtartam: 2 óra

Az Ergonómia alapjai

Hogyan térképezzük fel az ergonómiai kockázatokat az egyes munkahelyeken? Hogyan alakítsunk ki biztonságos, az izom- és vázrendszer kíméletes igénybevételét biztosító munkaállomásokat? Képzés olyan vezetőknek és alkalmazottaknak, akik az ergonómia alapelveinek betartásáért felelősek, ergonómiai felméréseket végeznek, és ergonómiai veszélyek kiküszöbölésével, csökkentésével foglalkoznak.

Tartalom:

 • az ergonómiai veszélyek
 • ergonómiai veszélyek által okozott megbetegedések
 • ergonómiai felmérési technikák
 • kockázat csökkentési módszerek és eszközök
 • megfigyelt munkafolyamatok elemzése, értékelése

Javasolt időtartam: 8 óra

Balesetek kivizsgálása

Képzés olyan vezetőknek és alkalmazottaknak, akik felelnek a hozzájuk beosztott alkalmazottak biztonságáért és egészségéért. Felelősségi körükbe tartozik a balesetek és baleset veszélyes helyzetek kivizsgálása, a gyökérokok feltárása, és a kivizsgálás során feltárt hiányosságok megszüntetése.

Tartalom:

 • balesetek súlyossága, kiváltó okai
 • a kivizsgálás módszerei és eszközei
 • javító és megelőző intézkedések kidolgozása
 • a meghatározott intézkedések végrehajtása vagy végrehajtatása, nyomon követés
 • baleseti statisztikák készítése, a teljesítmény figyelése

Javasolt időtartam: 4 óra

A biztonsági kultúra fejlesztése

Azoknál a szervezeteknél, ahol a biztonság szintje magas, felmerül az igény a dolgozók szemléletének további fejlesztésére a munkabiztonsággal kapcsolatban. Ezen cégek vezetői felismerik, hogy addig, amíg a szervezetben mindenkit nem foglalkoztat az, hogy milyen veszélyeket idéz elő a viselkedésével, lehetetlen megközelíteni a nulla-baleset célt.

A Telephely vezetője talán megkérdezi: Valóban mindenki felismeri, és megfelelő hozzáállással kezeli a veszélyes körülményeket, a veszélyes cselekedeteket? Figyelnek egymásra kellő komolysággal a dolgozók? Figyelmeztetik, ha a másik hibázik? Megdicsérik, ha biztonságosan végzi a munkáját a másik?

Ezek a tréningek (többnyire tágabb biztonsági kultúra fejlesztési programok részeként) teljes mértékben egyedi programok, melyek az egyes igényekhez alkalmazkodnak, a partnereink biztonsághoz való hozzáállása, jelenlegi működő rendszereinek megismerése, és az elérendő célok figyelembevételével alakítunk ki. Gyakran a tréning igénye anyavállalati elvárások miatt merül fel, ezért minden esetben az oktatást az anyavállalati elvárásokhoz, eljárásokhoz és programokhoz igazítjuk.

Tipikus oktatási témák:

 • baleset és emberi hibázás elmélete
 • veszély felismerés, veszélyes körülmények és veszélyes viselkedés
 • kockázatelemzés fontossága, módszerek
 • baleset és majdnem-baleset kivizsgálási módszerek, gyökérok elemzés
 • egyéni kommunikáció fejlesztés, beavatkozási technikák
 • változás management, motiváció
 • megfigyelés és visszajelzési technikák,
 • majdnem-baleset jelentési rendszerek, adatelemzés

Időtartam: ½ naptól 2 nap

Munkabiztonsági kockázatértékelés

Képzés olyan munkabiztonsági szakembereknek, vagy munkabiztonsági kockázatértékelés elvégzésével, segítésével megbízott vezetőknek és alkalmazottaknak, akik munkabiztonsági kockázatok felmérését és értékelését akarják elvégezni. A módszer az OMMF és ÁNTSZ követelményeinek és ajánlásainak megfelel, a kockázatok teljes körű feltárási lehetőségét biztosítja.

Tartalom:

 • munkabiztonsági veszélyfelismerés alapjai
 • a veszélyek típusai
 • az FMEA módszer alapelve, működése
 • a potenciálisan bekövetkező sérülések, megbetegedések súlyosságának meghatározása, súlyossági skála
 • gyakoriság és megelőzhetőség fogalma, értékelése
 • hibamód és a hiba bekövetkezésének folyamata
 • a veszélyek értékelése, RPN számok meghatározása
 • a feltárt hiányosságok megszüntetése: Pareto analízis, megszüntetési stratégia
 • nyomon követés

Időtartam: 6 óra