MUNKABIZTONSÁG

Szilárd meggyőződésünk, hogy a biztonságos munkahelyek kialakítása a Munkáltató elhatározásán és a dolgozók aktív bevonásán múlik. A vállalatok biztonsági teljesítményének mértéke és minősége a fejekben dől el. 

A vállalatvezetés, amennyiben fontosnak tartja a biztonságot, törekszik arra, hogy a dolgozói jó körülmények között, megfelelő eszközökkel és tudással végezhessék munkájukat. A kommunikáció kulcsfontosságú: a dolgozóknak meg kell érteniük, meg kell tanulniuk, hogy saját biztonságuk érdekében kell a szabályokat betartani, az eljárásokat követni, az egyéni védőeszközöket viselni, egymásra figyelni. 

Jelenlegi és jövőbeni partnereink is így gondolkodnak, mert megtapasztalták, hogy közös siker, mely a munkáltatók és az alkalmazottak érdekeit is szolgálja, csak így érhető el. Munkánk során nagy hangsúlyt kapnak a képzések, a személyes kommunikáció, és a Menedzsment és a Munkavállalók közötti hatékony együttműködés elősegítése.

Tisztában vagyunk azzal, hogy minden vállalat elsődleges célja a profit növelése, és mindazon költségek csökkentése, melyek közvetlenül nem eredményeznek profitnövekedést. Sajnos a  munkabiztonságot sokszor ez utóbbi kategóriába sorolják. Viszont ha átgondoljuk azokat a  veszteségeket, melyeket a balesetek, a nem biztonságos munkakörnyezet, a dolgozók rossz  közérzete okoznak, könnyen belátható, hogy ez nem így van. Ritkán szokták számszerűsíteni,  forintosítani a biztonsággal összefüggésbe hozható paramétereket, és tény, hogy gyakran a nem  biztonságos környezet hátrányai csak akkor tudatosodnak a vállalatvezetésben, ha megtörténik a baj. Vállalatunk célja, hogy a munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén olyan segítséget nyújtson partnereinek, mely a biztonság és profitmaximalizálás elveit összefűzi. 

Amiben segíthetünk:

Környezetvédelmi, Munka- és Egészségvédelmi auditálás
(jogszabályi megfelelés, vállalat-specifikus elvárások szerinti audit listák szerint, jó gyakorlatok szerint)

 • felmérés
 • javító és megelőző intézkedési javaslatok
 • utánkövetés

Környezetvédelmi, Munka- és Egészségvédelmi képzések

 • jogszabály által előírt tréningek
 • vállalat-specifikus (vállalatok belső szabályozása és igényei szerinti) képzések

Környezetvédelmi, Munka- és Egészségvédelmi szaktanácsadás – folyamatos vagy projekt jellegű(jogszabályi követelmények (Magyarország, EU és/vagy USA), vállalat-specifikus elvárások, jó gyakorlatok szerint)

 • Munkakörnyezeti értékelés, hiányosságok feltárása az alábbi módszerekkel:
  • Bejárások
  • Interjúk
  • Dokumentációk átnézése, ellenőrzése
 • Akciótervek kidolgozása, javaslatok a megfelelés biztosítására
 • Dokumentáció készítés, aktualizálás
 • Balesetek kivizsgálása, jelentési rendszer kidolgozása vagy fejlesztése
 • Egyéni védőeszközök meghatározása, kiválasztása
 • Vállalati, belső jelentések készítése, Web alapú reporting
 • Munkabiztonsági Menedzsment Rendszer kiépítése, harmonizálása a Környezet és Minőség Irányítási Rendszerrel
 • Munkahelyi kockázatok felmérése és értékelése

Jelentések, prezentációk, statisztikák készítése magyarul és angolul

Stratégiai tanácsadás a biztonság javítására, a munkabiztonság üzleti folyamatokbaintegrálására 

Saját eszköztárunkat a vállalat által használt eszközökkel és módszerekkel integráljuk.