KOCKÁZATÉRTÉKELÉS

A kockázatok meghatározása munkabiztonsági és környezetvédelmi szempontból is alapvető fontosságú, csakúgy, mint ahogy termelési, termékbiztonsági, pénzügyi és üzletviteli szempontból is.Általában hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a balesetek mindig másokkal történnek… Sajnos,még jól kontrollált környezetben is fordulnak elő kedvezőtlen, váratlan események. Mivel minden munkáltató felelős dolgozóinak testi és szellemi épségéért, egészségéért is a munkavégzésükkel összefüggésben, a környezetet terhelő kibocsátásokért tevékenységei által, ismernie kell azokat a kockázatokat, melyek potenciálisan balesetet, egészségkárosodást, környezetszennyezést okozhatnak. Ha nem ismeri, megszüntetni vagy minimalizálni sem tudja ezek kedvezőtlen hatását. 

A munkabiztonsági kockázatértékelés elkészítése szaktevékenységnek minősül. Azonban a veszélyek felmérése és értékelése a munkát végzők nélkül aligha lesz pontos. A jó kockázatértékelés a tevékenységet végzőkkel közösen készül, mert a vállalat dolgozóinak szakértelme, tapasztalata és helyismerete nélkül nem lesz valós és használható.

Amiben segíthetünk: kockázatok felmérése, értékelése, kockázatok csökkentésére tanácsadás, képzések

Munkatársaink tömören, de részletesen elemzik a munkahelyek, tevékenységek fizikai, kémiai, biológiai, ergonómiai és pszichés kockázatait a Six Sigmában elterjedten használt FMEA módszerrel. Partnereink számára egyedi, teljesen specifikus felmérést és értékelést készítünk tevékenységeik, >munkahelyeik, munkafázisaik részletes megismerése során. Mivel fontosnak tartjuk az egyszerű, gyors >használhatóságot és átláthatóságot, nem sablonokat vagy kérdőíveket használunk. 

Igény esetén statisztikát, grafikus értékelést, menedzsment összefoglalót is készítünk.

Az elkészült értékelés alapján akciólistát készítünk, amellyel nyomonkövethető az előírt (vagy azzal egyenértékű kockázat csökkentést eredményező) javító intézkedések megvalósítása. A módszer lehetőséget ad az egyes kockázatok egyszerű és gyors újraértékelésére a javító intézkedések megvalósulása után, így egyszerűen ellenőrizhető, hogy az intézkedések foganatosítása után elfogadható mértékűre csökkent-e a kockázat.

Az értékelés egy tömör összefoglalót ad a jelenlévő veszélyekről, ezért oktatási anyagként, a magas kockázattal járó tevékenységek meghatározására, vagy akár biztonsági (belső audit) ellenőrző listaként is használható!