A Lean Six Sigma, mint módszer

A következő pontokban összefoglaljuk, melyek azok a kritikus elemek, melyek együttes megvalósulása elengedhetetlen módszerünk sikere szempontjából.

1) A vevők, üzletfelek és az üzleti környezet és üzleti probléma ismerete Minden szervezetnek ismernie és értenie kell vevőit, a vevők igényeit és az általuk méltányoltértékeket a jelenlegi kiélezett gazdasági helyzetben. Ez az ismeret és ennek maximális kihasználása határozza meg a szervezet stratégiáját, ezáltal sikerességét, profittermelő képességét.

2) A vállalatvezetés elkötelezettsége és szerepe A szervezet vezetőinek tisztában kell lenniük szerepükkel és feladataikkal, a vállalat jövőképével, kihívást jelentő, de ugyanakkor elérhető célokat kell meghatározniuk ahhoz, hogy a vállalatot stabillá tegyék, növelni tudják versenyképesség, profit és szervezet szempontjából is. A felvállaltcélokat a szervezet minden szintje akkor tudja magáénak érezni, ha a vezetők viselkedésében és >cselekedeteiben ráismernek ezekre. 

3) Világos és egyenes kommunikáció. A vállalatvezetés felelőssége a szervezet jövőképének, üzleti céljainak, realitásainak, állapotának világos és egyenes kommunikálása a vállalat minden szintjének – a megfelelő részletességgel és mélységben. 

4) FókuszálásA problémafeltárás során számos ok – okozati összefüggésre derül fény. Ahhoz azonban, hogy belátható időn belül produkálja a projekt az elvárt eredményt, ki kell választani vagy meg kell határoznia azokat a kritikus tényezőket a számos ismert egyéb adat és tény közül, (CTS – Critical To Safety; CTQ – Critical To Quality; CTD – Critical to Delivery,stb), melyek a legnagyobb hatással vannak a folyamat kimenetére. Meg kell, határozza azokat az okokat, melyek leginkább felelősek a kritikus tényezők kedvezőtlen értékeiért. A folyamatokat csak a gyökér problémák megszűntetésével és kontrolljával lehet hosszú távon fenntartani.

5) Mérőrendszer Nehéz azt fejleszteni, amit nem tudunk mérni. Sok szervezet csak a pénzügyi mutatókra koncentrál. Ez természetesen nagyon fontos, de számos más paraméter van még, amely megmutatja egy vállalat aktuális teljesítményét. Ahhoz, hogy a javítási, fejlesztési tevékenységek megvalósulását,eredményességét lássuk, ezt mérnünk kell. A pontosan specifikált és mérhető célkitűzések igénylik azalapállapot pontos ismeretét, biztosnak kell lennünk abban, hogy az észlelt teljesítmény hiányosság a folyamatainkban nem a mérőrendszerünk “hibája”.

6) Folyamatosság és a változások keresése. Függetlenül attól, hogy mekkora a fejlődés, a szervezetnek nagyon oda kell figyelnie, hogy az elértberedményt fenntartsa, és továbbfejlessze. Az üzleti versenyben folyamatosan ügyelni kell a környezeti változásokra, és szünet nélkül keresni kell a veszteségcsökkentés lehetőségeit, a hatékonyságnövelését.