Amit meg kell fontolni, mielőtt egy szemléletformáló programba belevágunk

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Mire eljut egy szervezet oda, hogy szemléletformáló programokban gondolkodik, valószínűleg sok fejlesztési fázison keresztül ment már. Alapvető fontosságú, hogy az alábbi kérdésekre egyértelmű igennel tudjon válaszolni a menedzsment, mielőtt egy ilyen programba belevág.

  • Felmértünk objektíven, a munkát végzők aktív bevonásával minden veszélyt, kockázatot, mely az egyes tevékenységek (rutin és nem rutin) során felmerülhet?
  • Megtettünk minden óvintézkedést annak érdekében, hogy a feltárt kockázatokat kontrolláljuk, elfogadhatóvá tegyük?
  • Valóban gyakoroljuk a veszélyek csökkentésénél a kollektív védelmek elsőbbségét az adminisztratív és egyéni védelmekkel szemben?
  • Vannak hatékony gyakorlataink a veszélyek észlelésére?
  • Vannak hatékony jelentési csatornáink, melyeken keresztül a dolgozók jelezhetik észrevételeiket, problémáikat?
  • Biztosak vagyunk abban, hogy a feltárt problémák okait pontosan, elegendő mélységben és körültekintéssel állapítjuk meg?
  • Nézzük meg az utolsó 20-30 balesetjelentést (remélhetőleg elsősegélynyújtásnál nem súlyosabbak!), és azok kivizsgálási, nyomonkövetési dokumentumait! A megelőzés érdekében meghatározott akciók minden esetben tartalmaznak a rendszereinkre vonatkozó fejlesztési pontokat?
  • Vannak a szervezetben a biztonsággal főállásban foglalkozó kollégáinkon kívül olyan dolgozók, akikre a biztonsággal kapcsolatos feltárások, programelemek szervezése, kivitelezése, a dolgozói észrevételek begyűjtése, a meghatározott akciók kivitelezése során számíthatunk? A biztonsági teljesítmény soha nemcsak a főállásban ezzel foglalkozó szakember(ek)t méri. Sokat számít a szakember szakmai felkészültsége, hozzáállása, kommunikációs készsége, de a vállalat vezetésének, a menedzsmentnek a témában elkötelezettsége, felkészültsége sokkal nagyobb mértékben határozza meg a vállalat ezirányú teljesítményét.
  • Van hatékony nyomonkövető rendszerünk, mely biztosítja, hogy a feltárt problémákra hozott akciók megvalósulnak, és kellően hatékonyak is?
  • Felkészültünk arra, hogy amennyiben a program során olyan tényeket tárnak fel a dolgozók, melyeket eddig nem ismertünk, de ezek megoldása nem tűr halasztást (pl. nagy kockázattal járó munkafolyamatok, helyzetek), azokat elfogadjuk, kivizsgáljuk, és rövid időn belül hatékonyan reagálunk rá? Ilyenek a legjobb szervezeteknél is vannak, mert vannak látens hibalehetőségek, de ezeket kezelni kell, mert ha nem jól reagáljuk le ezeket azonnal, az egész program elveszítheti komolyságát.

Hát, akkor vágjunk bele!